Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt Meer informatie

Privacy

Hierbij treft u het privacy beleid aan van Divine Home. 


Wie wij zijn


Divine Home staat officieel ingeschreven bij de Portugese handelsregister in Faro als Sublimematriz Mediação Imobiliária Unipessoal Lda, onder nummer 513635408. Onze kantoren zijn gelegen in São Brás de Alportel, Albufeira en Moncarapacho in de Algarve, Portugal. Naast de kantoren in Portugal heeft Divine Home ook een kantoor in Nederland, ingeschreven in de Nederlandse Kamer van Koophandel als Estate Unlimited B.V. onder nummer 24479968. In de rest van dit document gebruiken we onze naam Divine Home. 


Divine Home is er om u te helpen uw droomhuis of vastgoedinvestering te vinden. Uw privacy is voor ons van het groot belang, waardoor Divine Home zich in alle gevallen houdt aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In dit privacy beleid geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We beloven dat:  • we transparant zijn over de manier waarop en de doelen waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken

 • we uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan dat we ze nodig hebben

 • we uw persoonsgegevens niet verkopen, behalve als u daar toestemming voor heeft gegeven

 • we passende technieken inzetten om uw persoonsgegevens te beschermen

 • u zelf in hoge mate controle heeft over uw persoonsgegevens

 • we bereikbaar en beschikbaar zijn als u met ons wil communiceren over uw privacy bij Divine Home 


Voor wie geldt dit privacybeleid


Persoonsgegevens van verkopers/ (aspirant) kopers/ woningzoekenden/ medewerkers en derden (o.a. leveranciers) worden door Divine Home verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): • Administratieve doeleinden;

 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;

 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.


Grondslag voor deze persoonsgegevens is: • De overeengekomen opdracht;

 • Het onderhouden van professioneel contact in het kader van een (te verkopen) woning;

 • Op de hoogte houden van het aanbod via het woningzoekendensysteem;

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.


Uw persoonsgegevens worden door Divine Home opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode gedurende de looptijd van de overeenkomst of zolang een persoon aangemeld is als woningzoekende en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar (o.a. courtagenota).


Persoonsgegevens van onze woningzoekenden database wordt door Divine Home verwerkt ten behoeve van het informeren van de persoon over het woningaanbod door middel van e-mail. Uw persoonsgegevens worden door Divine Home opgeslagenvoor de periode dat u bent aangemeld. De woningzoekende heeft het recht om te verzoeken zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Hiervoor kan men zich richten tot Divine Home (info@divine-home.nl). 


Persoonsgegevens van medewerkers worden door Divine Home verwerkt ten behoeve van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Grondslag voor deze persoonsgegevens is de arbeidsovereenkomst. Deze persoonsgegevens worden door Divine Home opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de duur van de arbeidsovereenkomst en daarna alleen in de financiële administratie.


Voor welke doelen verwerkt Divine Home persoonsgegevens?


Het is noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken om onze diensten aan te kunnen bieden en te verbeteren, en om onze website veilig, snel en altijd beschikbaar te houden. Ook is het nodig om persoonsgegevens te verwerken om ons klantcontact goed te laten verlopen. Daarnaast gebruiken we uw persoonsgegevens ook voor marketingdoeleinden.


Welke persoonsgegevens verwerkt Divine Home?


Divine Home verwerkt de volgende persoonsgegevens van u: • Persoonsgegevens waarmee u een account aanmaakt, zoals e-mailadres en wachtwoord

 • Persoonsgegevens waarmee u optioneel uw account verrijkt, zoals naam en geslacht

 • Persoonsgegevens waarmee u uw zoektocht vergemakkelijkt, zoals de objecten die u bewaart en de opmerkingen die u bij een object opslaat

 • Persoonsgegevens die u aan ons geeft om u een dienst te leveren, zoals een contactaanvraag, beoordeling of uw financiële gegevens indien u gebruik maakt van de betaalde diensten op de website

 • Automatisch gegenereerde persoonsgegevens, zoals IP-adressen, browsergegevens en zoekgedrag

 • Feedbackgegevens, zoals persoonsgegevens die u invult op feedbackformulieren met betrekking tot onze website of onze diensteverlening

 • Klantcontactgegevens, zoals e-mails die u verstuurt 

 • Objectgegevens, voor zover die te herleiden zijn tot een individu


Hoe komt Divine Home aan persoonsgegevens?


Het grootste deel van de persoonsgegevens waarover wij beschikken wordt door u als bezoeker van Divine Home zelf aangeleverd. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u een account aanmaakt, een contactaanvraag verstuurd of objectgegevens voor woningaanbod aan ons vraagt. 


Daarnaast verwerkt Divine Home automatisch gegenereerde informatie, zoals klikgedrag op onze website, uw IP-adres en browsergegevens. Dit vindt onder andere plaats met behulp van cookies of soortgelijke technieken (zie voor meer informatie hierover ons cookiebeleid). 


Ook objectgegevens, zoals foto’s, adresgegevens en overige kenmerken van een te koop staand object, beschouwt Divine Home als persoonsgegevens voor zover deze te herleiden zijn tot een individu. Het kan ook zijn dat een vriend, familielid of andere bekende uw e-mailadres aan Divine Home geeft, zodat we u kunnen attenderen op een object.


Waarom verwerkt Divine Home persoonsgegevens?


Voor het verwerken van persoonsgegevens zijn verschillende wettelijke grondslagen. Divine Home verwerkt persoonsgegevens om voorbereidingen te treffen voor en uitvoering te geven aan een overeenkomst, op grond van toestemming, of om te voldoen aan een wettelijke plicht. Ook kan het zijn dat we een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking. Dit is bijvoorbeeld het geval als we de persoonsgegevens gebruiken om onze website en de diensten die we daarop aanbieden te verbeteren, ten behoeve van ons klantcontact, of als we de persoonsgegevens gebruiken om de website veiliger en betrouwbaarder te maken, of voor marketingdoeleinden. Onder marketingdoeleinden verstaan we (markt)analyses, het toesturen van nieuwsbrieven, gerichte advertenties en andere content en profiling. 


Vaak zult u ons persoonsgegevens geven om een dienst af te nemen, zoals: om met behulp van een account woningen te kunnen zoeken of in contact te komen met één van onze makelaars. We verwerken uw persoonsgegevens dan in de eerste plaats om de gevraagde dienst te leveren. Daarnaast verwerken we deze persoonsgegevens om onze dienstverlening te verbeteren, voor marketingdoeleinden of voor de beveiliging van ons systeem. Oftewel: omdat we hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.


Objectgegevens verwerken we bij Divine Home in de eerste plaats om uitvoering te geven aan de overeenkomst en de gevraagde dienst. Daarnaast hebben we een gerechtvaardigd belang bij de verdere verwerking van deze objectgegevens, omdat we hiermee onze diensten en onze marketing beter kunnen uitvoeren.


Ook automatisch gegenereerde persoonsgegevens, zoals zoekgedrag, browsergegevens en IP-adressen, verwerken we eveneens om hiermee onze diensten te kunnen leveren en verbeteren en om het klantcontact en onze marketing te kunnen verbeteren.


Klantcontactgegevens verwerken we op de eerste plaats om ons klantcontact goed te laten verlopen, en daarnaast om onze diensten te verbeteren en dus om uitvoering te geven aan onze overeenkomst en tevens op grond van gerechtvaardigd belang.


Als u ons feedback geeft of ergens melding van maakt, heeft Divine Home een gerechtvaardigd belang om uw gegevens te verwerken, omdat we hiermee onze diensten kunnen verbeteren.


We verwerken alle hierboven genoemde persoonsgegevens om hiermee statistieken te genereren en categorieën te bepalen, zodat we onze diensten kunnen verbeteren, onze beveiliging kunnen aanscherpen en gerichter marketing kunnen uitvoeren. We hebben hier dus een gerechtvaardigd belang voor.


Voor een selecte groep persoonsgegevens geldt dat we die (ook) verwerken omdat we daar wettelijk toe verplicht zijn. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens die worden gebruikt voor facturatie en gegevens waarmee we vastleggen dat je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen van ons.


Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?


We bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang we ze nodig hebben voor het doel waarvoor we ze verwerken, om u optimaal te bedienen of om aan onze wettelijke plichten te voldoen. We hanteren de volgende criteria bij het vaststellen van de bewaartermijnen:


Als u gebruik maakt van onze diensten, zoals het aanmaken van een account, bewaren we uw persoonsgegevens zolang we ze nodig hebben voor het leveren en verbeteren van die dienst. Of tot het moment dat u ze wilt (laten) verwijderen. • Als u toestemming heeft gegeven voor het ontvangen van e-mails, bewaren we uw persoonsgegevens totdat u die toestemming intrekt. Zodra u dat doet, bewaart Divine Home nog wel persoonsgegevens die nodig zijn om aan te kunnen tonen wanneer je toestemming hebt gegeven en wanneer je deze hebt ingetrokken.

 • Financiële informatie zoals facturen bewaren we zolang we daartoe wettelijk verplicht zijn.

 • Objectgegevens tonen we op onze website in beginsel nog tot maximaal 1 jaar na de datum waarop het object als verkocht is. We bewaren objectgegevens zolang we ze nodig hebben voor het leveren en verbeteren van onze diensten en zolang we wettelijk verplicht zijn. 

 • Als er cookies of soortgelijke technieken op uw computer worden geplaatst, geven we de bewaartermijn daarvan weer in ons cookiebeleid. Waar mogelijk beperkt Divine Home de opslagtermijn tot het minimale noodzakelijke voor het uitvoeren van de gekoppelde functionaliteit.


Met wie deelt Divine Home persoonsgegevens?


We verkopen nooit persoonsgegevens aan derden. Wel werken we samen met derden partijen voor de uitvoering en verbetering van onze diensten. Wij maken gebruik van een derde partij voor:  • het verzorgen van een veilige internetverbinding

 • het verzorgen van een veilige ICT-omgeving 

 • het verzorgen van een (financiële) administratie 

 • het verzorgen van marketinguitingen 

 • het inplannen van bezichtigingen bij andere makelaars

 • het verzorgen van juridische begeleiding door een Portugese advocaat

 • het transport van verkochte woningen bij de notaris 


Met bovengenoemde partijen delen we (een deel van) uw persoonsgegevens. 


Objectgegevens publiceert Divine Home op de eigen website. Daarnaast stuurt Divine Home via e-mail of pushnotificatie objectgegevens aan de bezoeker als deze binnen de zoekcriteria passen. Ook delen we objectgegevens via onze social media kanalen. Een bezoeker heeft daarnaast de mogelijkheid om via de website objecten op social media of via e-mail te delen. Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links verbonden zijn.  


Wat zijn uw rechten?


Als u geabonneerd bent op een Divine Home-nieuwsbrief en deze niet meer wilt ontvangen, kunt u zich altijd uitschrijven door in een nieuwsbrief op afmelden te klikken.
Cookies en soortgelijke technieken kunt u gemakkelijk zelf verwijderen of blokkeren. Zie daarvoor ons cookiebeleid.

Als u een verzoek doet dat betrekking heeft op hoe we omgaan met uw persoonsgegevens, kunnen we u altijd vragen om u te identificeren. Als u voor dat doel een kopie van uw paspoort of ander ID-bewijs meestuurt, vragen we u om uw pasfoto en BSN-nummer onleesbaar te maken.


Vragen of opmerkingen?


Heeft u vragen of opmerkingen over privacy bij Divine Home? Bent u het niet eens met het feit dat of de manier waarop Divine Home persoonsgegevens van u verwerkt? Of komt u graag in contact met Divine Home over ons privacybeleid. Stuur dan een e-mail naar info@divine-home.nl 


We nemen alle vragen, opmerkingen en verzoeken serieus en blijven graag met u in contact over uw privacy bij Divine Home. 


Dit privacybeleid is gewijzigd op 20 oktober 2018.
Divine Home behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te wijzigen en raad u aan om regelmatig op deze pagina te kijken.